ثبت نام شما با موفقیت انجام شد!

برای کارگاه، حضور شما در روز جمعه مورخ 1402/03/12 از ساعت 15:30 الی 20:00 در هتل قلب تهران  الزامی میباشید.

آدرس هتل قلب: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، هتل قلب، سالن کنفرانس